BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Breaking News
Home / Tsaqofah / Alquran dan Hadits / Inspirasi Hadits : Sistem Pemerintahan Pasca Nabi Muhammad Saw

Inspirasi Hadits : Sistem Pemerintahan Pasca Nabi Muhammad Saw

2

Sumber gambar : jalandamai.org

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ اْلأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ اْلأَوَّلِ فَاْلأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

“Dulu Bani Israel diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudah aku. Yang akan ada adalah para khalifah dan mereka banyak.” Para Sahabat bertanya, “Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Nabi bersabda, “Penuhilah baiat yang pertama. Yang pertama saja. Berikanlah kepada mereka hak mereka. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang diminta agar mereka mengurusnya.” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ibn Majah).

✏️Hadis ini juga diriwayatkan di dalam Shahîh Ibn Hibbân; Musnad Abi ‘Awanah; Sunan al-Kubrâ al-Bayhaqî; Mushannaf Ibn Abi Syaybah; Musnad Ishhaq Ibn Rahawayh; Musnad Abi Ya’la al-Mûshili; Musnad li al-Khalâl oleh Abu Bakar al-Khalal; dan di dalam as-Sunah li Ibn Abi ‘Ashim.

✏️Berdasarkan jumlah rawi, termasuk hadits ahad, karena tidak memenuhi ciri-ciri sebagai hadits mutawatir.

✏️Berdasarkan matan, khususnya dari segi bentuk matan, termasuk hadits qauli (ucapan). Dari segi idhafah matan, termasuk hadits marfu’ (idhafah pada Nabi), dan karena tanda bentuk dan idhafahnya eksplisit maka disebut haqiqi

✏️Berdasarkan sanad, termasuk hadits muttashil (bersambung).

✏️Berdasarkan kualitasnya, hadits tersebut masuk ke dalam hadits maqbul (diterima sebagai hujjah) dengan kategori shahih.

✏️Kata “tasusuhum” menunjukkan bahwa para nabi sebelum Rasulullah Saw juga menerapkan hukum kepada para pengikut mereka; atau dengan kata lain, mengatur urusan mereka dengan aturan yang diturunkan Allah Swt kepada mereka.

✏️Menurut Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahîh Muslim, makna frasa itu adalah bahwa para nabi mengurusi urusan mereka seperti yang dilakukan oleh para amir dan wali terhadap rakyat.

✏️Kata “khulafa” merupakan jamak dari kata “khalifah”, dan kata kerja “yaktsurun” menunjukkan bahwa akan ada banyak khalifah setelah Rasulullah Saw.

✏️Ungkapan, fû bibay’ati al-awwal fa al-awwal, menurut Imam an-Nawawi, hadits ini menunjukkan bahwa dalam satu periode, kaum muslim hanya diperbolehkan memiliki seorang khalifah saja; dan bai’at yang diberikan kepada orang lain, sementara telah ada seorang khalifah, dianggap sebagai bai’at yang tidak sah.

✏️Jadi sistem pemerintahan pasca Rasululllah Saw yang dikabarkan pada hadits di atas adalah sistem khilafah.

Sumber : http://telegram.me/majeliskajianhadits

Yuk Komentar!

Komentarmu

Check Also

Tata Cara Sholat Jamak dan Qashar (1)

ADAKALANYA dalam beberapa waktu kita mengadakan perjalanan jauh, misalnya karyawisata, bersilaturahmi, atau keperluan lainnya. Terkadang ...

3 comments

  1. Jadi sistem pemerintahan pasca Rasululllah Saw yang dikabarkan pada hadits di atas adalah sistem khilafah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *